Nasilje na istoku Tadžikistanu

Postoji bojazan od novih sukoba u Tadžikistanu. Regija Gorno-Badakshan, na istoku države, već se duže protivi centralnoj vlasti. Početkom godine vlada je ovdje poslala vojsku da smiri proteste.

Postoji bojazan od novih sukoba u Tadžikistanu. Regija Gorno-Badakshan, na istoku države, već se duže protivi centralnoj vlasti. Početkom godine vlada je ovdje poslala vojsku da smiri proteste.