Vlada milionima eura subvencioniše gubitke ‘Air Serbije’

Vlada Srbije nastavila je subvencionirati aviokompaniju Air Serbia. Iz državne kase s više od 14 miliona eura pokriveni su gubici za let Beograd – New York i troškovi goriva. Vlast Air Serbiju navodi kao profitabilnu kompaniju, međutim, ekonomisti kažu – kad bi se iz finansijskih izvještaja izbacila subvencije, nacionalni prijevoznik poslovao bi s gubicima.

Vlada Srbije nastavila je subvencionirati aviokompaniju Air Serbia.
Iz državne kase s više od 14 miliona eura pokriveni su gubici za let Beograd – New York i troškovi goriva.
Vlast Air Serbiju navodi kao profitabilnu kompaniju, međutim, ekonomisti kažu – kad bi se iz finansijskih izvještaja izbacila subvencije, nacionalni prijevoznik poslovao bi s gubicima.