Tadžikistan: Prva linija u ratu protiv droge

Južnu granicu Tadžikistana opisuju kao prvu crtu u globalnome ratu protiv trgovine drogom. Svake godine tone heroina, opijuma i marihuane krijumčare se na tom mjestu iz susjednog Afganistana. Charles Stratford izvještava o tome zašto skupi međunarodni pokušaji zaustavljanja trgovine drogom nemaju uspjeha.