Odluka CIK-a: Popis iz 2013. osnova za popunu Doma naroda

Mandati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH rasporedit će se prema popisu stanovništva iz 2013. godine. Tako je odlučila Centralna izborna komisija. Prema pricipu pariteta iz svakog će kantona u taj dom biti delegiran po jedan Bošnjak, Srbin i Hrvat, ako je izabran. Ali stim nije stavljena tačka na provedbu izbornih rezultata – traži se ocjena […]