Gotovo 115.000 djece u Srbiji živi u ekstremnom siromaštvu

U Srbiji, gotovo 115.000 djece živi u ekstremnom siromaštvu, pokazalo je istraživanje vladinog Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Najviše zabrinjava položaj romske djece, koja i dalje veoma rano izlaze iz obrazovnog sistema i najčešće žive i rade na ulici. Zaštitnik građana u svom izvještaju je naveo da se upravo toj grupi djece najčešće krše osnovna […]