Danska predlaže nove deklaracije za hranu

Globalna stočarska industrija proizvodi više stakleničkih plinova nego automobili, avioni, vozovi i brodovi zajedno, ali tu informaciju nećete naći na pakovanjima mesnih proizvoda. Danska razmatra usvajanje zakona prema kojima bi proizvođači i supermarketi na deklaracijama morali navoditi koliko proizvodnja neke vrste hrane utječe na okoliš i klimu.  

Globalna stočarska industrija proizvodi više stakleničkih plinova nego automobili, avioni, vozovi i brodovi zajedno, ali tu informaciju nećete naći na pakovanjima mesnih proizvoda. Danska razmatra usvajanje zakona prema kojima bi proizvođači i supermarketi na deklaracijama morali navoditi koliko proizvodnja neke vrste hrane utječe na okoliš i klimu.