Makedonsko Sobranje raspravlja o ustavnim amandmanima

Pred poslanicima u Sobranju Makedonije su nacrti amandmana kojima se mijenja ustav zemlje. To je obaveza koju je Makedonija preuzela potpisivanjem ugovora sa Grčkom kojim se rješava spor o imenu ove zemlje i otvora put Makedonije u pregovorima za članstvo u NATO-u i EU. Prvi amandman predviđa promjenu ustavnog imena zemlje, pa će ime Republika […]

Pred poslanicima u Sobranju Makedonije su nacrti amandmana kojima se mijenja ustav zemlje. To je obaveza koju je Makedonija preuzela potpisivanjem ugovora sa Grčkom kojim se rješava spor o imenu ove zemlje i otvora put Makedonije u pregovorima za članstvo u NATO-u i EU. Prvi amandman predviđa promjenu ustavnog imena zemlje, pa će ime Republika Makedonija u ustavu biti zamijenjeno sa “Republika Sjeverna Makedonija”.