Sindičić o spašavanju risa u regiji

Balkanski ris je u opasnosti – ima još 40 jedinki te divlje životinje. Makedonski ekolozi pokušavaju ga locirati i pomoći mu. O ovoj temi razgovaramo sa Magdom Sindičić s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditeljicom projekta Life Lynx za revitalizaciju populacije risa u regiji.