Džuvo za AJB: Početak saradnje NATO-a i BiH

Bosna i Hercegovina dobila je poziv NATO-a za aktivaciju MAP-a, Akcijskog plana za članstvo u Savezu.  Odluku su donijeli ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a na sastanku o zapadnom Balkanu bez obzira na to što Bosna i Hercegovina nije u potpunosti ispunila jedan od tri zahtjeva za aktivaciju, a to je knjiženje vojne imovine. Bosna i […]