Opasan otpad čeka u magacinima u Srbiji

Kompanije za reciklažu opasnog otpada u Srbiji upozoravaju da bi sljedeće godine mogle zatvoriti postrojenja i otpustiti nekoliko hiljada radnika. Razlog nezadovoljstva jest to što budžet predviđen za tretman opasnog otpada pokriva samo 70 posto prerađene količine. Tako su ove godine recikleri preradili gotovo 70.000 tona opasnog otpada, ali od toga gotovo trećina neće biti plaćena.