Sandžak: Općine u kojima žive Bošnjaci među najnerazvijenim u Srbiji

U izbornoj kampanji za Bošnjačko nacionalno vijeće problematizovano je i loše ekonomsko stanje na jugozapadu Srbije iako nacionalna vijeća nisu nadležna za ekonomska pitanja. U opštinama u kojima Bošnjaci čine većinsko stanovništvo izrazito je loša putna infrastruktura, a očigledan je i trend sve većeg odlaska mladih.