Ukidaju se sporne odredbe Zakona o prekidu trudnoće

Ministarstvo zdravlja Makedonije pokrenulo je izmjene Zakona o prekidu trudnoće usvojenog prije pet godina. Njima se ukidaju odredbe zbog kojih su Makedoniju oštro kritizirale međunarodne organizacije za ljudska prava. Sporne su administrativne procedure prilikom traženja prekida trudnoće i rok od tri dana posle savjetovanja kako bi žena odlučila da li će nastaviti proceduru. Maja Blaževska […]

Ministarstvo zdravlja Makedonije pokrenulo je izmjene Zakona o prekidu trudnoće usvojenog prije pet godina. Njima se ukidaju odredbe zbog kojih su Makedoniju oštro kritizirale međunarodne organizacije za ljudska prava. Sporne su administrativne procedure prilikom traženja prekida trudnoće i rok od tri dana posle savjetovanja kako bi žena odlučila da li će nastaviti proceduru. Maja Blaževska Evrosimoska