Kraljevina SHS: HSS se zalagao za federalno uređenje

Hrvatska je u sastavu Austro-Ugarske imala neke elemente državnosti, poput Sabora, Vlade, hrvatskog bana i određen stepen samouprave, koje je u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca izgubila. Na nezadovoljstvu hrvatskih seljaka koji su dobili pravo glasa rasla je Hrvatska seljačka stranka, koja se zalagala za federativno uređenje Jugoslavije i postala glavna opozicija beogradskom režimu.