Klasić o Hrvatskoj u Kraljevini SHS

Hrvatska je u Austro-Ugarskoj monarhiji imala neke elemente državnosti poput Sabora, Vlade, hrvatskog bana i određeni stupanj samouprave – koje je u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca izgubila.  Na nezadovoljstvu hrvatskih seljaka koji su dobili pravo glasa – rasla je Hrvatska seljačka stranka, koja se zalagala za federativno uređenje Jugoslavije i postala glavna oporba beogradskom […]