U Jemenu od gladi umrlo 36.000 djece

Prema podacima UN-a, o humanitarnoj pomoći ovisi gotovo 80 posto stanovništva Jemena. Više od 300.000 djece je pothranjeno. Zdravstveni sistem je urušen, a veliki broj djece ne pohađa školu. Socijalni radnici ulažu ogromne napore kako bi olakšali život najmlađima.

Prema podacima UN-a, o humanitarnoj pomoći ovisi gotovo 80 posto stanovništva Jemena. Više od 300.000 djece je pothranjeno. Zdravstveni sistem je urušen, a veliki broj djece ne pohađa školu. Socijalni radnici ulažu ogromne napore kako bi olakšali život najmlađima.