Kraljevina SHS: Mračno razdoblje za Bosnu i Hercegovinu

Bosna i Hercegovina je do 1918. i poraza Austro-Ugarske bila u sastavu te monarhije.  Formiranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1. decembra 1918. našla se u novoformiranoj državi.  Historičari to vrijeme pamte kao mračno razdoblje za Bosnu i Hercegovinu, koja je politikom kraljevske dinastije Karađorđevića često bila diskriminirana.