Vojvodina u Karaljevini SHS: Nezadovoljstvo odnosom Beograda

Na današnji dan Velika narodna skupština u Novom Sadu donijela je odluku o ujedinjenju Banata, Bačke i Baranje Srbiji. Dan ranije Srbiji se pripojio i Srijem. Na taj način Vojvodina je postala dio kraljevine Srbije. Dio historičara tvrdi da je težnja svih Slavena bila da žive u zajedničkoj državi. Drugi kažu da je to bila odluka […]