Održan referendum o kravama u Švicarskoj

U Švicarskoj je održan referendum o tome treba li kravama ukloniti rogove ili ne. Glasači su ovaj put odbili tu incijativu, a njen inicijator uprkos porazu – najavljuje nastavak borbe.

U Švicarskoj je održan referendum o tome treba li kravama ukloniti rogove ili ne. Glasači su ovaj put odbili tu incijativu, a njen inicijator uprkos porazu – najavljuje nastavak borbe.