Crna Gora na migrantskoj ruti, odobreno samo 12 zahtjeva za azil

Crna Gora jedna je od tranzitnih zemalja na migrantskoj ruti prema Zapadnoj Evropi. Iako je spominjana mogućnost postavljanja i bodljikave žice na granici s Albanijom, crnogorska vlada kaže kako se to neće dogoditi jer se mogu izboriti s problemom ilegalnih migracija. Priča Milice Marinović.