Gagić: Građani Bihaća ne žele da dolaze novi migranti

Građani koji su se okupili na trgu poručili su vlastima da taj dio BiH ne može sam nositi teret migrantske krize.

U Bihaću su održani četvrti protesti zbog teškoća izazvanih migrantskom krizom. Građani koji su se okupili na gradskom trgu poručili su vlastima da taj dio BiH ne može sam da nosi teret migrantske krize. Od kantonalne Vlade traže da se zaustavi priliv migranata i insistiraju da privremeni prihvatni centri ne mogu biti u centru Bihaća. Traže od nadležnih domaćih i međunarodnih organizacija da se ograniči kretanje migranata, kojih je, prema procjeni policije, u Unsko sanskom-kantonu između 3.500 i 4.000. Protest u Bihaću je pratio novinar Al Jazeere Boris Gagić.