Većinu troškova u prihvatnim centrima u BiH snose strani donatori

Od početka godine u Bosnu i Hercegovinu ušlo je više od 22.000 migranata i izbjeglica, a trenutno ih je u toj zemlji približno 4.000. Za njihov smještaj formirana su četiri prihvatna centra – dva u Bosanskoj krajini te po jedan kod Mostara i Sarajeva. Njihov rad finansiraju strani donatori. Koliko su novca za ublažavanje krize izdvojile […]