Koliko Srbija provodi preporuke UN-a za prava osoba s invaliditetom

Odbor UN-a za prava osoba s invaliditetom poslao je Srbiji 32 preporuke koje bi trebalo provesti kako bi bio poboljšan položaj osoba s invaliditetom u toj zemlji. Prema analizi provođenja tih preporuka u posljednje dvije godine, koju je objavila Nacionalna organizacija osoba s invaliditetom, Srbija je poduzela niz mjera na provođenju 25 preporuka koje zahtijevaju […]