Hiljade brodova iz Drugog svjetskog rata raspadaju se na morskom dnu

Hiljade brodova potopljene su u Drugom svjetskom ratu. Okeansko dno puno je olupina. Zbog korozije, morske struje i oluje neke od njih su se raspale i počele puštati naftu. Jedan australski par ima ambiciozan plan – spriječiti ekološku katastrofu u Tihom okeanu.