Političarke iz cijelog svijeta u britanskom parlamentu

Političarke iz 86 država svijeta okupile su se u Parlamentu Ujedinjenog Kraljevstva kako bi obilježile 100 godina od kada su Britanke izborile pravo glasa. Osim obilježavanja događaja iz prošlosti, cilj ovog skupa je i da nadahne buduće generacije.