Grčka izmješta izbjeglice sa otoka

Kako se približava zima, hiljade izbjeglica, koje borave na grčkim ostrvima, premještaju se u objekte s boljim uslovima u kopnenom dijelu zemlje. No, humanitarne organizacije kažu da su ti kampovi neefikasni za dostojanstven smještaj. Donosimo priču sa sjevera Grčke.

Kako se približava zima, hiljade izbjeglica, koje borave na grčkim ostrvima, premještaju se u objekte s boljim uslovima u kopnenom dijelu zemlje. No, humanitarne organizacije kažu da su ti kampovi neefikasni za dostojanstven smještaj. Donosimo priču sa sjevera Grčke.