Agenti za nekretnine procjenjuju rizik od pranja novca

Agencije za promet nekretnina u Srbiji od 15. septembra moraju da primjenjuju posebne smjernice za procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Agenti procjenjuju rizik zainteresovanog klijenta, bilo da je on fizičko ili pravno lice. Budući kupac biće skeniran – provjerava se porijeklo njegovog novca, biografija, da li je osuđivan, kakva mu je poslovna […]

Agencije za promet nekretnina u Srbiji od 15. septembra moraju da primjenjuju posebne smjernice za procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Agenti procjenjuju rizik zainteresovanog klijenta, bilo da je on fizičko ili pravno lice. Budući kupac biće skeniran – provjerava se porijeklo njegovog novca, biografija, da li je osuđivan, kakva mu je poslovna sposobnost. Koliko su agenti kompetentni da uzimaju sve te podatke i kakvim mehanizmima raspolažu, u priči Natalije Lučić.