Slaba infrastruktura koči razvoj hrvatskih otoka

Za razliku od zapadnog dijela otoka Hvara, koji upravo bilježi 150 godina turizma, istočni je znatno nerazvijeniji. Tamo su obećana ulaganja u nove marine, veću trajektnu luku, put. No, u Sućuraju kažu da bi trebalo pitati i mještane o pravcima razvoja, jer ne žive svi od turizma. Poljoprivreda i ribarstvo su, kažu, zapostavljeni, kao i […]

Za razliku od zapadnog dijela otoka Hvara, koji upravo bilježi 150 godina turizma, istočni je znatno nerazvijeniji. Tamo su obećana ulaganja u nove marine, veću trajektnu luku, put. No, u Sućuraju kažu da bi trebalo pitati i mještane o pravcima razvoja, jer ne žive svi od turizma. Poljoprivreda i ribarstvo su, kažu, zapostavljeni, kao i brojne druge životne potrebe.