Zavišić o štrajku radnika brodogradilišta 3. maj

Radnici brodogradilišta 3. maj izašli su na ulice hrvatskog grada Rijeke. Danas je posljednji dan da dobavljači i kooperanti odblokiraju račun brodogradilišta, u suprotnom prijeti mu stečaj. Gotovo su sve narudžbe za brodove otkazane, a nije isplaćena ni plaća za septembar za 1.100 radnika. Nikolina Zavišić je u Rijeci.

Radnici brodogradilišta 3. maj izašli su na ulice hrvatskog grada Rijeke. Danas je posljednji dan da dobavljači i kooperanti odblokiraju račun brodogradilišta, u suprotnom prijeti mu stečaj. Gotovo su sve narudžbe za brodove otkazane, a nije isplaćena ni plaća za septembar za 1.100 radnika. Nikolina Zavišić je u Rijeci.