Epidemija ovisnosti o drogama u gradovima SAD-a

Američki gradovi bore se protiv jedne od najvećih epidemija zavisnosti od droga u historiji. Po uzoru na neke druge države, razmatra se i osnivanje centara u kojima bi zavisnici legalno mogli koristiti ilegalne narkotike. Oni koji zastupaju tu opciju ističu kako bi se time smanjio broj žrtava, a njeni protivnici da se problem time ne […]