Izbjeglice uzrok neslaganja glavnih stranaka u Njemačkoj

Tri i pol mjeseca nakon parlamentarnih izbora u Njemačkoj, CDU Angele Merkel i SPD službeno započinju pregovore o formiranju vlasti. Ključna tačka neslaganja između Demokršćana i Socijaldemokrata je izbjeglička kriza, odnosno pitanje da li dozvoliti da se izbjeglicama koje su već u Njemačkoj pridruže i članovi njihovih porodica.

Tri i pol mjeseca nakon parlamentarnih izbora u Njemačkoj, CDU Angele Merkel i SPD službeno započinju pregovore o formiranju vlasti.

Ključna tačka neslaganja između Demokršćana i Socijaldemokrata je izbjeglička kriza, odnosno pitanje da li dozvoliti da se izbjeglicama koje su već u Njemačkoj pridruže i članovi njihovih porodica.