Hotić o uzrocima dugovanja zdravstvenog sektora u BiH

Zdravstveni sektor u BiH opterećen je velikim dugovanjima prema dobavljačima, državi ali i zaposlenicima zbog čega su često u štrajku.  U zdravstvenom sistemu BiH radi 48.718 osoba, od čega u Federaciji BiH više od 31.000, a u RS-u više od 17.000. Ukupan broj zaposlenih u BiH iznosi 753.975 osoba. Ukupna izdvajanja za zdravstveni sistem su 1,25 […]

Zdravstveni sektor u BiH opterećen je velikim dugovanjima prema dobavljačima, državi ali i zaposlenicima zbog čega su često u štrajku. 

U zdravstvenom sistemu BiH radi 48.718 osoba, od čega u Federaciji BiH više od 31.000, a u RS-u više od 17.000. Ukupan broj zaposlenih u BiH iznosi 753.975 osoba. Ukupna izdvajanja za zdravstveni sistem su 1,25 milijardi eura. Federacija BiH, sa svojih deset kantona, izdvaja gotovo 900 miliona eura, a RS skoro 350 miliona eura. 

Finansira se obaveznim zdravstvenim osiguranjem koje plaćaju svi zaposleni. Prosječna neto plaća u BiH iznosi gotovo 420 eura, a za zdravstvo se izdvaja oko 52 eura.

Iako su izdvajanja značajna, akumulirani gubitak premašuje 700 miliona eura, od kojih 550 miliona duguju Fond zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove Republike Srpske.

Nešad Hotić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, pojašnjava zbog čega je takva situacija.