Goraždanski ljekari rekorderi po broju dana u štrajku

U Goraždu je opći štrajk zamrznut, a bit će okončan nakon usklađivanja pravilnika zdravstvenih ustanova sa dogovorenim kolektivnim ugovorima u tom kantonu.

U prošloj godini liječnici i stomatolozi bili su u općem štrajku, jer su tražili potpisivanje granskog kolektivnog ugovora u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Goraždu je opći štrajk zamrznut. Bit će okončan nakon usklađivanja pravilnika zdravstvenih ustanova sa dogovorenim kolektivnim ugovorima u tom kantonu, gdje je u jednom trenutku prijetio kolaps zdravstvenog sistema.