“Super bake” pokrenule radionicu u Srbiji

U Srbiji je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u blizu 1.200 socijalnih poduzeća zaposleno tek 10.000 lica, kao i dvadesetak hiljada volontera.

Socijalno poduzetništvo – poslovni model kroz koji se na kreativan način barem djelomično rješavaju ekonomski, zdravstveni, obrazovni ili ekološki problemi u društvu. Za razliku od Zapadne Evrope, u kojima je takav model poslovanja uobičajen, u Srbiji je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u blizu 1.200 socijalnih poduzeća zaposleno tek 10.000 lica, kao i dvadesetak hiljada volontera. Donosimo priču o “Super bakama”, projektu socijalnog poduzetništva u nastajanju.