Specijalna sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Iranu

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je specijalnu sjednicu posvećenu protestima u Iranu. SAD je optužio službeni Teheran da guši glas naroda. Drugi članovi Vijeća sigurnosti imali su primjedbe na održavanje sjednice, uz objašnjenje da se ovo tijelo UN-a ne može baviti unutrašnjim pitanjima neke države.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je specijalnu sjednicu posvećenu protestima u Iranu. SAD je optužio službeni Teheran da guši glas naroda. Drugi članovi Vijeća sigurnosti imali su primjedbe na održavanje sjednice, uz objašnjenje da se ovo tijelo UN-a ne može baviti unutrašnjim pitanjima neke države.