Naglo povećan broj migranata u Calaisu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron prošle sedmice je obećao efikasniji sistem obrade zahtjeva azilanata u Calaisu. Ali za sada nema dokaza da se na njemu i radi. U grad dolazi sve više mladih koji se nadaju da će im Calais biti usputna stanica na putu za Britaniju.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron prošle sedmice je obećao efikasniji sistem obrade zahtjeva azilanata u Calaisu. Ali za sada nema dokaza da se na njemu i radi. U grad dolazi sve više mladih koji se nadaju da će im Calais biti usputna stanica na putu za Britaniju.