Makedonija: Problem zagađenja riješti uvođenjem plina

Problem zagađenja zraka u Makedoniji mogao bi biti riješen uvođenjem plina. Proces je u početnoj fazi. Uveden je u dvije općine, Strumica i Kumanovo, a u toku su radovi na nacionalnoj mreži, kako bi se plinom opskrbili i veći gradovi.

Problem zagađenja zraka u Makedoniji mogao bi biti riješen uvođenjem plina. Proces je u početnoj fazi. Uveden je u dvije općine, Strumica i Kumanovo, a u toku su radovi na nacionalnoj mreži, kako bi se plinom opskrbili i veći gradovi.