BiH: Konvencija o sprečavanju nasilja nad ženama mrtvo slovo na papiru?

Bosna i Hercegovina je 2013. godine postala šesta država koja je ratificirala Konvenciju o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Time se obavezala na poduzimanje niza mjera koje se odnose na zaštitu žrtava i kažnjavanje počinitelja. Donosimo priču jedne od žrtava nasilja sa Pala koja tvrdi da je, u njezinom […]

Bosna i Hercegovina je 2013. godine postala šesta država koja je ratificirala Konvenciju o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Time se obavezala na poduzimanje niza mjera koje se odnose na zaštitu žrtava i kažnjavanje počinitelja. Donosimo priču jedne od žrtava nasilja sa Pala koja tvrdi da je, u njezinom slučaju, konvencija samo mrtvo slovo na papiru. Emir Skenderagić.