E-redar, aplikacija za prijavu komunalnih problema

Mobilna aplikacija e-redar, već pet godina pomaže komunalnim redarima u održavanju reda na zagrebačkim ulicama. Aplikacija je donijela uštedu vremena, ljudskih resursa te bolju komunikaciju gradskih službi. Slična, sestrinska aplikacija napravljena je i za građane, koji tim putem mogu prijaviti sve komunalne nepravilnosti.