Politika koči obnovu puta za Trebević

Sarajevska olimpijska planina Trebević privlači sve više posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i regije, ali rekonstrukcija puta do nje je usporena. Dvije dionice puta pripadaju Federaciji BiH, a druge dvije Republici Srpskoj. Emir Skenderagić donosi priču o tome kako politički sistem utiče i na obnovu puteva.

Sarajevska olimpijska planina Trebević privlači sve više posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i regije, ali rekonstrukcija puta do nje je usporena. Dvije dionice puta pripadaju Federaciji BiH, a druge dvije Republici Srpskoj. Emir Skenderagić donosi priču o tome kako politički sistem utiče i na obnovu puteva.