Pare ili zatvor, 50 eura za dan u ćeliji

Prema Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, ali i entiteta, svakom osuđeniku kojem sud izrekne kaznu zatvora do godinu dana, pruža se mogućnost da je zamijene novčanom kaznom. Desetine osuđenih iskoristili su to pravo. Dan ležanja u zatvoru košta 50 eura. Samo Federacija BiH tokom jedne godine zaradila je tako više od 700 hiljada eura. Međutim, […]

Prema Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, ali i entiteta, svakom osuđeniku kojem sud izrekne kaznu zatvora do godinu dana, pruža se mogućnost da je zamijene novčanom kaznom. Desetine osuđenih iskoristili su to pravo. Dan ležanja u zatvoru košta 50 eura. Samo Federacija BiH tokom jedne godine zaradila je tako više od 700 hiljada eura. Međutim, stručnjaci upozoravaju da postoji mogućnost zloupotrebe ove odredbe krivičnog zakona.