Kosanović: Hiljade ljudi u Pirotu protiv mini hidroelektrana

Na istoku Srbije, u Pirotu, nekoliko hiljada građana protestovalo je zbog gradnje mini hidroelektrana na području Stare planine. Smatraju da bi to moglo ugroziti ekosistem i vodotoke. Traže hitnu obustavu radova i poništenje izdanih dozvola za gradnju u zaštićenom području. Izdane su 2011. prema starom prostornom planu općine Pirot. Proteste je pratio Zoran Kosanović.