Skenderagić: Veterani odlučili da deblokiraju saobraćajnice

Grupa veterana iz Federacije BiH blokirala je put u blizini Međunarodnog graničnog prijelaza Bijača, ka Hrvatskoj, zbog neusvajanja Zakona koji regulira njihova prava.  Tražili su da za sutra bude sazvana sjednica parlamentarne komisije za usaglašavanje teksta zakona, kako bi bio upućen na usvajanje u oba doma Federalnog parlamenta. Dobili su, kažu, obećanje predsjedavajućeg Povjerenstva da […]