Izbjeglice u Beogradu odbijaju napustiti stanove

Komesarijat za izbjeglice Srbije naložio je prinudno iseljenje dvadesetak izbjeglica koje žive u stanovima u Ustaničkoj ulici u Beogradu. U njih bi se trebale useliti izbjegličke porodice koje su te stanove dobile na konkursu, ali sadašnji stanari ne žele ih napustiti dok im Komesarijat ne pronađe adekvatan smještaj.