U ropstvu živi više od 40 miliona ljudi u svijetu

Globalni indeks ropstva, koji svake godine objavljuje Fondacija Walk Free, pokazuje da je moderno ropstvo u razvijenim zemljama raširenije nego što se ranije smatralo. Prema studiji, u nekom obliku ropstva živi više od 40 miliona osoba u svijetu. Priča Andyjja Gallachera.