Australija pet godina šalje migrante u zatvorske kampove

Vlada Australije je pre pet godina pooštrila imigracionu politiku, nakon čega su izbeglice i migranti koji stižu brodovima prebacivani u udaljene zatvorske kampove na pacifičkim ostrvima. Politika je uspešno odvratila izbeglice i migrante od pokušaja da morskim putem stignu u Australiju. Ali, aktivisti i organizacije za ljudska prava kažu da je cena previsoka.