Aktivisti se spremaju za dolazak migranata u Valenciju

Više od 600 migranata i izbjeglica na brodu Aquarius i još dva italijanska broda trebala bi pristati u špansku luku Valenciju nakon što je Italija odbila da ih prihvati. Italija i Francuska riješile su diplomatski spor vezan za njihovu sudbinu, složivši se da imigraciona politika Evropske unije mora biti izmijenjena.