U EU nova pravila o zaštiti podataka stupaju na snagu

Najveća revizija zaštite podataka u posljednje dveij decenije stupila je danas na snagu u cijeloj Evropskoj uniji. Opća uredba o zaštiti podataka uvodi oštrija pravila o prikupljanju, obradi i čuvanju ličnih podataka. Građani će imati na raspolaganju nove mehanizme da neodgovorne organizacije pozovu na odgovornost. Međutim, rok za uvođenje novih pravila stvorio je paniku i […]