Romi žale za lijepim danima u Njemačkoj

Posljednju deceniju, otkako je na snazi sporazum o readmisiji, koji je Srbija potpisala sa zemljama Evropske unije, u zemlju se vraćaju hiljade građana koji su sredinom 2000-ih, zbog loših ekonomskih uslova, tražili azil u Zapadnoj Evropi. Među njima je najviše Roma, pred kojima je, nakon povratka, izazov ponovnog uključivanja u društvo.