Kanabis bi Makedoniji mogao donijeti višemilionsku zaradu

Sedam kompanija u Makedoniji sa mješovitim kapitalom uzgaja kanabis od kojeg će proizvoditi ulje za medicinsku upotrebu. Interes za ovu industriju je sve veći i zato vlada radi na još boljem uređivanju ove osjetljive djelatnosti. Očekivanja su da osim novih radnih mjesta, ova industrija može da donese zemlji devizni priliv od blizu sto miliona eura […]