Tada&Sada: Bosna i Hercegovina – 8. epizoda

Kako se živjelo u onom sistemu u Jugoslaviji? Kako se živi danas u Bosni i Hercegovini?